woensdag 24 december 2014

Fijne feestdagen

Het bestuur van Stichting Jeugdbelangen Mierlo wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond 2017.

dinsdag 2 december 2014

oud papier ophalen in 2015

Ruilen van ophaalbeurt mag, maar vergeet dit niet door te geven.

Carnaval is niet ingeroosterd. Dit zijn extra ophaalbeurten. Verenigingen dien dan wat bij willen verdienen, kunnen zich aanmelden.

Op enkele data - 20 april, 11 mei, 8 juni en 22 juni moet u er rekening mee houden dat er meer ophaalwagens zullen gaan rijden. Op die dagen/routes wordt dan meer oud papier aangeboden, omdat het dan 6 tot 8 weken geleden is dat op die routes/dagen oud papier is opgehaald.

Algemene aandachtspunten:
* Twee verenigingen gaan 1 ophaalbeurt verzorgen. Ieder levert twee ophalers en de opbrengst wordt gelijk verdeeld. Meer ophalers mag ook - de verdeling blijft 50/50 - minder ophalers betekent dat de verdeling 2/3-1/3 wordt. Is dit laatste het geval dan dient u dit door te geven - per mail - aan de penningmeester Guido de Paauw i.v.m. de betaling.
* Komt er geen enkele ophaler van een bepaalde vereniging? Dit betekent een gele kaart. Twee gele kaarten binnen één jaar betekent uitsluiting van oud papier ophalen.
* Zijn er problemen of onduidelijkheden, dan graag z.s.m. contact opnemen met bestuur van de stichting.

Nog enkele aandachtspunten bij het ophalen van het oud papier:
* Op tijd aanwezig zijn (18.15 uur). De chauffeurs starten om 18.30 uur.
* De instructies van de chauffeurs opvolgen.
* Veiligheidsvestje, -broek en -schoenen dragen. Het pasje kunnen tonen.
* Geen mobieltje gebruiken.
* Niet meer dan 2 ophalers op de treeplank (één aan elke kant). Bij grotere afstanden kunnen de overige ophalers in de cabine plaatsnemen.
* Plastic kratjes netjes terugzetten.
* Verontreinigd "papier" hoeft niet meegenomen te worden. De chauffeur heeft stickers die in dat geval op de doos geplakt kunnen worden.

Wij wensen u een veilig, maar ook gezellig ophaaljaar toe.

donderdag 15 mei 2014

Vergadering met de aangesloten verenigingen en organisaties

Op donderdag 26 juni 2014 is weer de jaarlijkse vergadering van Stichting Jeugdbelangen met alle aangesloten verenigingen en organisaties.

Locatie: 't Patronaat
Tijd: 20.00

zondag 26 januari 2014

Extra oud papier ophalen met Carnaval

Maandag 3 maart en dinsdag 4 maart wordt gewoon oud papier opgehaald. Verenigingen die een extra centje bij willen verdienen kunnen zich aanmelden. Dit kan ook met 1 persoon. De opbrengst zal naar rato verdeeld worden.

 
 
 
Dus is er iemand bij u in de vereniging, die het niet erg vindt om een uurtje te lopen in de vroege avond, meldt die dan z.s.m. aan.