woensdag 9 mei 2012

Vergadering met aangesloten vereningen en organisaties

Op 14 juni 2012 is weer de jaarlijkse vergadering van Stichting Jeugdbelangen met alle aangesloten verenigingen en organisaties.


Locatie: 't Patronaat
Tijd: 20.00 uur

Agenda
1. Opening                                                  
2. Concept notulen 30 juni 2011
3. Financiele verslaggeving
4. Mededelingen
5. Oud papier
6. Bestuursverkiezing
7. Rondvraag
8. Sluiting

dinsdag 8 mei 2012

Aanstaande zaterdag 12 mei extra oud papier ophalen

Verenigingen:  Mifano, Midako, Hockeyclub Mierlo en Uno Animo (iedere vereniging levert 1 ophaler)
Routes: D1 en D2
Vertrekpunt is hoek Burg.v.Kuikstraat/Hr.v. Rodestraat.  
Start: 8.30 uur